Exhibition & Event tour 2024

Novorender is excitedly preparing for our Exhibition-tour 2024! With a commitment to showcasing our cutting-edge technologies and connecting with industry professionals, Novorender has secured their presence at several prominent exhibitions and events this year. Our Lineup: BIM World Copenhagen Where: Copenhagen, Denmark 🇩🇰When: 18-19 September We are excited to announce that Novorender will join the […]

DKT – Best stand 2022

Den Kloke Teknologi (DKT) is the most important meeting place for technology-driven innovation and interdisciplinary collaboration for the BAE industry in Norway. The conference was being held this year for the 18th time, with lectures that show best practices, flexible solutions, and ground-breaking creativity in the use of BIM / VDC in the built environment.

Stikk Innom 2024

Fjorårets “Stikk innom” ble en suksess og vi inviterer nok en gang til en faglig og sosial dag i vest.  23 Mai, Stavanger Program: Modellbasert prosjektering og produksjon Amund Gule – BIM Koordinator og Atle Sørlie – Prosjekteringsleder, Skanska Norge. BIM sin rolle i fremtidige jernbaneprosjekter Helene Foldnes Skage – BIM Leder Fellesprosjekter Arna-Stanghelle, BaneNOR […]